10,542,400

сторінок скановано з 2005 року

EN
Державний архів Львівської області

Державний архів Львівської області

 

Документи з історії єврейських громад Галичини

Наукова бібліотека Львівського національного універститету ім. І. Франка

Наукова бібліотека Львівського національного універститету ім. І. Франка

Міжвоєнна єврейська періодика Галичини та Волині

Центральний державний історичний архів України, м.Львів

Центральний державний історичний архів України, м.Львів

Акти підтвердження шляхетства та документи генеалогічного характеру 18-19 століть

Наукове товариство ім. Шевченка у Львові

Наукове товариство ім. Шевченка у Львові

ЗНТШ (1862–2012). Повнотекстовий електронний ресурс